یونیلیور ایراناخباراخبار و ویژگی ها

اخبار و ویژگی ها

بهبود خوراک و بهداشت کشاورزان

از هندوستان تا کنیا و مالاوی و آن طرف تر

طرح "دانه‌های موفقیت"، شراکتی بین یونیلیور، اتحادیه جهانی برای بهبود تغذیه (GAIN) و واحد تجارت پایدار می‎باشد. ما به همراه یکدیگر در زنجیرۀ تامین...

بیشتر بخوانید

ما درحال طرح ریزی یک رویکرد نو در رابطه با روغن پالم ماندگار هستیم. چگونگی آن را اینجا بیان می‌کنیم

فرصت‌های بزرگ پیشرفت

خرده مالکان در هندوستان، 40% از تولید روغن پالم را در اختیار دارند. اما بطور متوسط با 32% بهره وری کمتر نسبت به شرکت‌های خصوصی کاشت گیاه، فرصت‌های پیشرفت خوبی وجود...

بیشتر بخوانید

Back to top