یونیلیور ایرانفرصت های شغلیjobکارشناس فروش فروشگاههای زنجیره ای
کارشناس فروش فروشگاههای زنجیره ای استخدام
Unilever

موقعیت مکانی:

تهران

زمینه کاری:

فروش

تاریخ ارسال:

12/06/1397

تاریخ پایان:

نوع کار:

تمام وقت

شیفت:

برنامه شغلی:

شرح شغل:
– دریافت سفارشات از فروشگاه های زنجیره ای
– نظارت مستمر بر فروشگاه ها
– عقد قراردادهای مربوطه
– پیگیری امور مالی
– تهیه گزارشات
شرایط لازم:
– حداقل یکسال ترجیحاً در حوزه فروش
– تسلط بر زبان انگلیسی
– آشنایی و تسلط بر ICDL
– داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم الزامی می باشد

استخدام
Back to top